quote

"Life is far too important a thing ever to talk seriously about." - Oscar Wilde

14 May 2008

litter


- Dlaczego polacy grzebią w śmietnikach w Dublinie?
- Bo jest na nich napisane "Litter"

No comments: