quote

"Life is far too important a thing ever to talk seriously about." - Oscar Wilde

30 Aug 2008

po godzinach

+The Herbalise>1997 Blow Your Headphones - A Mother

24 Aug 2008

inaczejCzasami można spojrzeć inaczej, zobaczyć coś innego.