quote

"Life is far too important a thing ever to talk seriously about." - Oscar Wilde

24 Aug 2008

inaczejCzasami można spojrzeć inaczej, zobaczyć coś innego.
Post a Comment