quote

"Life is far too important a thing ever to talk seriously about." - Oscar Wilde

31 Jan 2009

"...wschodzące słońce śmieje się co za dzień !!!"

No comments: